ΚΡΙΚΗΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα μας

Κρίκης Παναγιώτης | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Η δραστηριότητα στο χώρο των ηλεκτρομηχαλογικών έργων του ηλεκτρολόγου μηχανικού τ.ε. Κρίκη Παναγιώτη
αρχίζει το 1986 αρχικά με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και από το 1988
ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Το 1989 ως μέλος Ο.Ε. εισέρχεται στο χώρο της εμπορίας ηλεκτρομηχανολογικών υλικών και από το 1990
με την ιδιότητα του πλέον ως εργολήπτης δημοσίων έργων αναλαμβάνει και την κατασκευή δημοσίων έργων
Από το 1993 αποδεσμεύεται από τη Ο.Ε. και δραστηριοποιείται ως ατομική επιχείρηση στον τομέα της εμπορίας
ηλεκτρομηχανολογικών υλικών και της κατασκευής έργων ηλεκτρομηχανολογικών βιομηχανικών ενεργειακών
αλλάκαι γενικότερων κατασκευαστικών έργων
Το 2004 δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ενεργειακών εργων με τα φωτοβολταϊκά συστήματα να καλύπτουν μεγάλο εύρος της δραστηριότητας του
Τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με εργα εξοικονόμησης ενεργείας
στα πλαίσια διαφόρων προσραμμάτων ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΩ Ι ΙΙ ΕΣΠΑ ΚΛΠ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εξοικονομήστε χρήματα με εναλλακτικές μορφές παραγωγής ενέργειας