Γεωθερμία

 

 
 
Η γεωθερμία ως μέθοδος ψύξης ή θέρμανσης είναι η διαδικασία εκείνη που με τεχνικά μέσα δηλαδή τη γεωθερμική αντλία θερμότητας αντλούμε από την γη ανάλογα με την εποχή ψυκτική η θερμική ενέργεια.

Είναι μια μέθοδος αρκετά αποδοτική και συνίστασαι όπου υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις όπως χώρος ανάπτυξης γεωθερμικού πεδίου οριζόντιου ή κάθετου, δυνατότητα για γεώτρηση ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος πηγή παροχή τρεχούμενου νερού κλπ.

Έχουμε τη τεχνογνωσία και τη δυνατότητα για οιαδήποτε εφαρμογή απαιτηθεί.
 

Photo Gallery

 

 
 
 

Συνεργαζόμενες Εταιρείες