ΚΡΙΚΗΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
...

2 Pipe High Static Pressure Duct

Περιγραφή

Πολύ αποτελεσματική ανταλλαγή θερμότητας για πλήρη ροή. Οι συνδέσεις αγωγών αριστερού και δεξιού είναι προαιρετικές, ευέλικτες. Μεγάλη γκάμα διαθέσιμης στατικής πίεσης. Ο ενσύρματος ελεγκτής είναι προαιρετικός. Υπάρχουν τέσσερις ταχύτητες ανεμιστήρων: χαμηλή, μεσαία, υψηλή και μία προοριζόμενη για περισσότερες επιλογές.

Χαρακτηριστικά

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα χαρακτηριστικά.

Κατηγορία

Εξοικονομήστε χρήματα με εναλλακτικές μορφές παραγωγής ενέργειας