ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 
 
 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 
Η κατασκευαστική μας εμπειρία μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε «πρόκληση» στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών κατασκευών - εγκαταστάσεων σε οικίες βιοτεχνίες βιομηχανίες ξενοδοχεία εγκαταστάσεις ΑΠΕ χώροι παραγωγής πρωτογενούς τομέα σε μελέτη επίβλεψη κατασκευή .
 
 
 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 
Έλεγχος, μέτρηση, πιστοποίηση ηλεκτρικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με σύγχρονες μεθόδους και πιστοποιημένα όργανα.
 
 
 

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 
Έλεγχος, μέτρηση εγκαταστάσεων, μελέτες - κατασκευές συστημάτων εξοικονόμησης θερμικής και ηλεκτρικης ενέργειας ανάλογα με τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων.
 
 
 
Είμαστε υπεύθυνα πάντα κοντά στο πελάτη και μετά την πώληση όσος χρόνος και αν περάσει και τον υποστηρίζουμε πάντα ...